Zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późniejszymi zmianami), Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Adres Elektronicznej Skrzynki Pocztowej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy na platformie ePUAP to: /Muzeum_Bydgoszcz/Skrytka ESP

Aby można było złożyć wniosek lub pismo drogą elektroniczną do Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy konieczne jest:

  1. posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne,
  2. posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie bezpłatnego tzw. Profilu Zaufanego ePUAP.

informację wytworzył: Administrator techniczny

za treść odpowiada: Administrator techniczny

ostatnia modyfikacja: wtorek, 14, luty 2017 09:24

data wytworzenia: wtorek, 14, luty 2017 09:24

opublikowano: wtorek, 14, luty 2017 09:24


14 luty 2017 09:24 - (Administrator techniczny) Dodanie dokumentu